4.3
Your Rating
Xêp hạng
Vượt Vật Chủng Kết Thân Trung bình 4.3 / 5 trên tổng số 3
Thứ hạng
84th, it has 16.7K views
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ