4
Your Rating
Xêp hạng
Có Bản Lĩnh Thì Cứ Hung Dữ Đi Trung bình 4 / 5 trên tổng số 7
Thứ hạng
74th, it has 22.6K views
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)