4.7
Your Rating
Xêp hạng
Định Rõ Mối Quan Hệ Trung bình 4.7 / 5 trên tổng số 21
Thứ hạng
20th, it has 175.1K views
Tên khác
Define The Relationship
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,