4.2
Your Rating
Xêp hạng
Hắc Vực Trung bình 4.2 / 5 trên tổng số 191
Thứ hạng
8th, it has 458.9K views
Tên khác
Dark fall
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,