4.3
Your Rating
Xêp hạng
Hôn Tôi Đi Đồ Dối Trá Trung bình 4.3 / 5 trên tổng số 25
Thứ hạng
16th, it has 224.8K views
Tên khác
Kiss me, liar
Tác giả
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,