4.7
Your Rating
Xêp hạng
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH Trung bình 4.7 / 5 trên tổng số 20
Thứ hạng
13th, it has 294K views
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,